Col·laboradors

equipo

Amb l’objectiu de prestar un servei ajustat a les necessitats de cada client, gestionem directament des del departament de logística de la nostra empresa la flota de tractores i remolcs dels nostres col·laboradors:

• CISTESE Cisterna Sevillana SL
• JR Chaparro SL
• Transportes Pedro Martagón González

Tots els nostres vehicles es troben en perfecte estat, disposen de les pertinents assegurances i compleixen amb la legislació europea vigent.