24 h x 365 dies

mapaPorta per porta a tota la comunitat europea i també als països de l’est.
Amb una àmplia flota de tractores per l’arrossegament de cisternes, i tank-containers aptes per les classes 3, 6, 8 i 9 de la norma ADR, així com no ADR.
Equipades amb compressors per a facilitar la descàrrega.
Des de qualsevol terminal d’Europa fins a qualsevol destinació.
Sense oblidar els serveis complementaris de valor afegit, com ara els d’informació i contacte amb tots els punts de rentat d’Europa.

Complementem el nostre servei amb una oferta de transport intermodal carretera-mar-ferrocarril-avió.
Aquest control del procés redueix els temps de lliurament i permet solucionar qualsevol eventualitat en el mínim temps.